JAおおいた

営農よろず相談受付中

JAおおいたについて

北部事業部

事業拠点所在地一覧

部署名 住所 電話番号
1.営農部
(1)営農企画課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2200
(2)直売加工課 871-0152 中津市大字加来814 0979-64-8365
≪各直売所≫
オアシス春夏秋冬 871-0152 中津市大字加来814 0979-64-8365
オアシス山国 871-0715 中津市山国町宇曽1497-1 0979-62-3138
オアシス洞門 871-0201 中津市本耶馬渓町樋田295-5 0979-52-3211
オアシス曽根 800-0208 北九州市小倉南区沼本町4-2-1 093-472-7971
ふれあい市場 四日市店 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-33-5123
ふれあい市場 宇佐店 872-0102 宇佐市南宇佐2180-3 0978-37-3080
ふれあい市場 河東部店 872-0101 宇佐市高森1383 0978-37-3200
ふれあい市場 安心院店 872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-1271
≪各加工所≫
醤油工場 871-0401 中津市耶馬溪町大字平田1361-17 0979-54-2050
院内加工場 872-0332 宇佐市院内町山城127 0978-42-6298
安心院加工場(醤油) 872-0504 宇佐市安心院町荘705 0978-44-0553
安心院加工場(味噌) 872-0513 宇佐市安心院町龍王186-2 0978-44-2324
(3)農畜産課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-0714
農産班 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-0714
①事業・指導・販売 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-0714
事業班 871-0151 中津市大字大悟法281-1 0979-32-9440
畜産班 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-25-9051
(4)園芸課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8703
野菜班 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8703
味一ねぎ班 879-0162 宇佐市大字中敷田559 0978-25-4655
①施設チーム 879-0162 宇佐市大字中敷田559 0978-25-4655
②指導チーム 879-0162 宇佐市大字中敷田559 0978-25-4655
白ねぎ班 879-0608 豊後高田市呉崎2218-4 0978-25-5159
果樹・花き班 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8703
①ぶどうチーム 872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-2023
②果樹チーム 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8703
③花きチーム 879-0621 豊後高田市是永町39 0978-25-5800
≪各営農施設≫
豊後高田ライスセンター 879-0601 豊後高田市草地3226 0978-22-3135
豊後高田育苗センター 879-0601 豊後高田市草地3227 0978-22-3135
豊後高田集出荷場 879-0608 豊後高田市呉崎2218-4 0978-22-2645
豊後高田市農業再生協議会 879-0621 豊後高田市是永町39-3 0978-24-0090
中津市農業再生協議会 879-0221 中津市三光原口644-7 0979-43-2008
宇佐市農業再生協議会 879-0462 宇佐市別府611 0978-32-0931
宇佐農畜産課流動化兼担い手係 879-0462 宇佐市別府611 0978-34-9710
安心院堆肥センター 872-0671 宇佐市安心院町且尾877-1 0978-44-0282
安心院ライスセンター 872-0506 宇佐市安心院町妻垣899 0978-44-2672
2.経済部
(1)経済課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2302
(2)店舗指導課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2303
豊後高田グリーンセンター 879-0606 豊後高田市玉津2062-1 0978-22-0303
中津第一配送センター 871-0151 中津市大字大悟法281-1 0979-32-4500
中津第二配送センター 871-0404 中津市耶馬溪町大字戸原1938-3 0979-27-8822
宇佐配送センター 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-33-4288
安心院購買センター 872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-2023
中津農機センター 871-0151 中津市大字大悟法276-4 0979-32-1208
中津車輌センター 871-0203 中津市本耶馬渓町多志田1288-3 0979-52-2755
宇佐農機センター 879-0462 宇佐市別府611 0978-33-0596
安心院農機センター 872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-0016
3.生活事業部
(1)事業課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2201
プリエール豊後の杜  879-0606 豊後高田市玉津2001    0978-22-2237
JAおおいた田染斎場 879-0852 豊後高田市田染真中419-1 0978-22-2237
JAおおいた真玉斎場 872-1101 豊後高田市中真玉2148-1 0978-22-2237
JAおおいた香々地斎場 872-1202 豊後高田市香々地4339 0978-22-2237
プリエールなかつ 871-0151 中津市大字大悟法274-3 0979-32-4444
中津ギフトセンター(まごころ会館) 871-0151 中津市大字大悟法274-1 0979-27-6110
プリエール耶馬溪 871-0404 中津市耶馬溪町大字戸原1936-1 0979-54-3444
プリエール石橋斎場(院内) 872-0332 宇佐市院内町山城123-2 0978-34-3045
プリエールひみこ宇佐 長洲斎場 872-0001 宇佐市大字長洲1543-3 0978-38-4545
プリエール安心院 872-0521 宇佐市安心院町下毛2195-1 0978-44-0544
豊後高田福祉サービスセンター 879-0606 豊後高田市玉津2073-2  0978-23-0126
宇佐福祉サービスセンター 872-0001 宇佐市長洲921-3 0978-34-8008
北部福祉用具事業所 872-0001 宇佐市長洲921-3 0978-34-8400
(2)燃料課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2202
山国給油所 871-0715 中津市山国町宇曽1497-1 0979-62-2063
やばけい給油所 871-0404 中津市耶馬溪町大字戸原1104-1 0979-54-2111
本耶馬渓給油所 871-0311 中津市本耶馬渓町跡田523-3 0979-43-6311
三光給油所 871-0105 中津市三光原口644-7 0979-43-6311
院内給油所 872-0333 宇佐市院内町山城123-2 0978-42-6002
安心院給油所 872-0507 宇佐市安心院町木裳265-1 0978-44-1124
中津ガスセンター 871-0311 中津市本耶馬渓町跡田531 0979-52-3056
4.金融部
(1)金融課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-25-9120
(2)融資課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-25-9121
5.共済部
(1)共済課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-25-9122
(2)自動車事故相談センター 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-34-0473
6.総務部
(1)総務課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8701
7.各支店
豊後高田支店 879-0621 豊後高田市是永町39 0978-22-2200
真玉支店 872-1101 豊後高田市中真玉2145-1     0978-53-5131
香々地店 872-1202 豊後高田市香々地4339    0978-54-3211
田染支店 879-0852 豊後高田市田染真中419-2 0978-26-3131
大田店 879-0901 杵築市大田石丸446-2 0978-52-2211
山国支店 871-0712 中津市山国町守実74-1 0979-62-3230
耶馬溪支店 871-0404 中津市耶馬溪町大字戸原1938-3 0979-54-3161
本耶馬渓支店 871-0311 中津市本耶馬渓町跡田523-3 0979-52-2356
三光支店 871-0102 中津市三光成恒114-1 0979-43-2600
中津支店 871-0151 中津市大字大悟法281-1 0979-32-1212
沖代支店 871-0025 中津市大字万田278-1 0979-22-3431
宇佐支店 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2301
河東部出張所 872-0101 宇佐市大字高森1383 0978-37-0106
院内出張所 872-0332 宇佐市院内町山城123-2 0978-42-5211
安心院支店 872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-0185
Copyright 2019 JAOITA.各ページに掲載されている写真等に関して
無断掲載、複写、転写を禁じます。