JAおおいた

ハッジパッジTV放送中!
ハッジパッジTV放送中!

JAおおいたについて

北部事業部

事業拠点所在地一覧

部署名 住所 電話番号
1.農業振興部
(1)営農支援企画課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2200
オアシス春夏秋冬 871-0152 中津市大字加来814 0979-64-8365
オアシス山国 871-0715 中津市山国町宇曽1497-1 0979-62-3138
オアシス洞門 871-0201 中津市本耶馬渓町樋田295-5 0979-52-3211
オアシス曽根 800-0208 北九州市小倉南区沼本町4-2-1 093-472-7971
ふれあい市場
 四日市店
879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-33-5123
ふれあい市場
 宇佐店
872-0102 宇佐市南宇佐2180-3 0978-37-3080
ふれあい市場
 河東部店
872-0101 宇佐市高森1383 0978-37-3200
ふれあい市場
 安心院店
872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-1271
院内加工場 872-0332 宇佐市院内町山城127 0978-42-6298
(2)農畜産課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-0714
農産班 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-0714
事業・指導・販売 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-0714
事業班 871-0151 中津市大字大悟法281-1 0979-32-9440
畜産班 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-25-9051
(3)園芸課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8703
野菜班 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8703
味一ねぎ広域集出荷場 879-0162 宇佐市大字中敷田559 0978-25-4655
白ねぎ班 879-0608 豊後高田市呉崎2218-4 0978-25-5159
果樹・花き班 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8703
ぶどうチーム 872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-2023
果樹チーム 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8703
花きチーム 879-0621 豊後高田市是永町39 0978-25-5800
豊後高田ライスセンター 879-0601 豊後高田市草地3226 0978-22-3135
豊後高田育苗センター 879-0601 豊後高田市草地3227 0978-22-3135
豊後高田集出荷場 879-0608 豊後高田市呉崎2218-4 0978-22-2645
豊後高田市農業再生協議会 879-0621 豊後高田市是永町39-3 0978-24-0090
中津市農業再生協議会 879-0221 中津市三光原口644-7 0979-43-2008
宇佐市農業再生協議会 879-0462 宇佐市別府611 0978-32-0931
農畜産課流動化兼担い手係 879-0462 宇佐市別府611 0978-34-9710
安心院堆肥センター 872-0671 宇佐市安心院町且尾877-1 0978-44-0282
安心院ライスセンター 872-0506 宇佐市安心院町妻垣899 0978-44-2672
(4)経済課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2302
豊後高田グリーンセンター 879-0606 豊後高田市玉津2062-1 0978-22-0303
中津第一配送センター 871-0151 中津市大字大悟法281-1 0979-32-4500
中津第二配送センター 871-0404 中津市耶馬溪町大字戸原1938-3 0979-27-8822
宇佐配送センター 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-33-4288
安心院購買センター 872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-2023
中津農機センター 871-0151 中津市大字大悟法276-4 0979-32-1208
宇佐農機センター 879-0462 宇佐市別府611 0978-33-0596
安心院農機センター 872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-0016
山国給油所 871-0715 中津市山国町宇曽1497-1 0979-62-2063
やばけい給油所 871-0404 中津市耶馬溪町大字戸原1104-1 0979-54-2111
本耶馬渓給油所 871-0311 中津市本耶馬渓町跡田523-3 0979-43-6311
三光給油所 871-0105 中津市三光原口644-7 0979-43-6311
院内給油所 872-0333 宇佐市院内町山城123-2 0978-42-6002
安心院給油所 872-0507 宇佐市安心院町木裳265-1 0978-44-1124
中津ガスセンター 871-0311 中津市本耶馬渓町跡田531 0979-52-3056
2.金融共済部
(3)融資営業課
(本店管轄)
879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-25-9121
3.総務部
(1)総務課 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-8701
4.各支店
豊後高田支店 879-0621 豊後高田市是永町39 0978-22-2200
よりそいプラザ耶馬溪 871-0404 中津市耶馬溪町大字戸原1938-3 0979-54-3161
本耶馬渓支店 871-0311 中津市本耶馬渓町跡田523-3 0979-52-2356
中津支店 871-0151 中津市大字大悟法281-1 0979-32-1212
宇佐支店 879-0471 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2301
安心院支店 872-0521 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-0185
5.本店 生活部
プリエール豊後の杜 879-0606 豊後高田市玉津2001 0978-22-2237
JAおおいた田染斎場 879-0852 豊後高田市田染真中419-1 0978-22-2237
JAおおいた真玉斎場 872-1101 豊後高田市中真玉2148-1 0978-22-2237
JAおおいた香々地斎場 872-1202 豊後高田市香々地4339 0978-22-2237
プリエールなかつ 871-0151 中津市大字大悟法274-3 0979-32-4444
まごころ会館 871-0151 中津市大字大悟法274-1 0979-27-6110
プリエール耶馬溪 871-0404 中津市耶馬溪町大字戸原1936-1 0979-54-3444
プリエールひみこ宇佐 長洲斎場 872-0001 宇佐市大字長洲1543-3 0978-38-4545
プリエール安心院 872-0521 宇佐市安心院町下毛2195-1 0978-44-0544
プリエール石橋斎場(院内) 872-0332 宇佐市院内町山城123-2 0978-34-3045
豊後高田福祉サービスセンター 879-0606 豊後高田市玉津2073-2  0978-23-0126
宇佐福祉サービスセンター 872-0001 宇佐市長洲921-3 0978-34-8008
北部福祉用具事業所 872-0001 宇佐市長洲921-3 0978-34-8400
Copyright 2019 JAOITA.各ページに掲載されている写真等に関して
無断掲載、複写、転写を禁じます。